Kinesiotaping a lymfotaping

Taping je druhom pasívnej opory so širokým využitím v oblasti rehablitačnej medicíny. Táto technika využíva pasívnu oporu tapovacej textilnej pružnej pásky, lepenej priamo na kožu a neobmedzuje pohyb. Má za cieľ odľahčiť preťažené štruktúry a zároveň zvýšiť aktivitu problematických svalov a preto je tak efektívna hlavne u športovcov či už rekreačných alebo profesionálnych. 

Využitie tapovacích techník:

  •  zmiernenie bolestí
  •  ústup zápalových prejavov (sterilného zápalu)
  •  ústup opuchu
  •  zlepšenie prekrvenia a lymfatickej drenáže (indikácia aj u lymfedému = lymfotaping)
  •  korekcia postavenia kĺbov
  •  zlepšené vnímanie postavenia pohybových segmentov a držania tela

KINESIOTAPING                                      KINESIOTAPING

Indikácie:

Všetky akútne aj chronické poúrazové stavy, pooperačné úrazové stavy, všetky bolestivé stavy chrbtice, bolesť hlavy, bolesti a trpnutie končatín vyžarujúce z krčnej a driekovej chrbtice, stavy po zápaloch nervov, herniách platničiek, stavy po operáciách chrbtice, opakujuce sa blokády pohybových segmentov, bolestivé rameno, tenisový lakeť, karpálny tunel, svalová dysbalancia, zlé držanie tela, skoliózy, DMO, deformity nohy, hematómy, degeneratívne postihnutie kĺbov horných a dolných končatín. 

Lymfotaping sa aplikuje najčastejšie aplikuje:

  •  u poúrazových stavov (operovaných aj neoperovaných) sprevádzaných opuchmi mäkkých tkanív
  •  onkologickým pacientkám s lymfedémom horných končatín po operáciach pre karcinóm prsníka

Kinesiotaping je vhodný aj pre deti.

Zoznam služieb

* LTV =  liečebná telesná výchova

Cenník služieb

rehabilitačné centrum rehabkarehabilitačné centrum rehabkarehabilitačné centrum rehabkarehabilitačné centrum rehabka