Dynamická neuromuskulárna stabilizácia /DNS/ podľa Kolářa

Sme certifikovaným pracoviskom v  metodike  DNS

Metodika prof. PaedDr.Pavla Kolářa, Ph.D. vychádza z vývojovej kineziológie a predstavuje nový koncept riešenia pohybových problémov.

  • neposilujeme alebo neuvoľňujeme jednotlivé svaly, ale pôsobíme na zlepšenie hlbokého stabilizačného systému chrbtice z ktorého vychádza aktivita každého svalu, najpodstatnejšie je vycvičenie svalov ktoré stabilizujú telo spolu s bránicou  a brušnou stenou. Sme zvyknutí cvičiť jednotlivé svaly, ale dôležité je sústrediť sa na uvedomelé prežívanie pohybu. Koncentrácia na telo je pri cvičení najdôležitejšia. A to sa zanedbáva  už od detstva.

Zoznam služieb

* LTV =  liečebná telesná výchova

Cenník služieb

rehabilitačné centrum rehabkarehabilitačné centrum rehabkarehabilitačné centrum rehabkarehabilitačné centrum rehabka