Rehabka

rehabilitačné centrum

súkromné zdravotnícke zariadenie

Individuálna fyzioterapia

Naše Rehabilitačné centrum sa špecializuje aj na rehabilitáciu športovcov, príležitostne či pravidelne športujúcu verejnosť, poúrazovú a pooperačnú rehabilitačnú starostlivosť.

Využívame pritom unikátny diagostický a terapeuritcký koncept
dynamickej neuromuskulárej stabilizácie ( DNS )
podľa doc. Kolářa z „Pražskej školy“.

Je to metodika ktorá sa dostáva do popredia rehabilitačných postupov vďaka svojmu neurofyziologckému princípu, vychádza z neurovývojových aspektov motorickej kontroly každého pohybového segmentu cielom čoho je zachovať funkciu pohybového aparátu ako celku.

Pri rehabilitácii necvičíme len postihnutý segment, hlavným pricípom terapeutického postupu je zapojenie kĺbu do telesnej schémy pohybu, cvičíme v takzvaných vývojových radách.

Okrem toho nového DNS systému využívame aj bežné liečebné postupy rehabilitančnej medicíny doplnené o:

  • Kinesiotaping
  • Lymfotaping (u poúrazových a pooperačných stavov so sprievodným opuchom) 
  • Modifikovanú manuálnu lymfodrenáž a prístojovú lymfodrenáž
  • Rázovú vlnu
  • Senzomotorické cvičenie na labilných plochách - posturomed, BOSU

Kontakt

rehabKA
Americká tr. 17
040 13 Košice

Nájdete nás v budove zdravotného strediska na sídlisku Ťahanovce.

Tel.: 055 / 636 61 38
       055 / 799 94 40

E-mail: info@rehabka.sk